About_Amerispeak(AAPI)

Về Amplify AAPI

Amplify AAPI là gì?

Amplify AAPI là hội đồng quan điểm đại diện cho người Mỹ gốc Á, người Hawaii Bản địa và Người đảo Thái Bình Dương.

 

Cách thức Hoạt động của Amplify

  • Các thành viên tham gia khảo sát nghiên cứu trực tuyến [hoặc qua điện thoại].
  • Nhận phần thưởng — từ $5 trở lên — cho mỗi khảo sát được hoàn thành.
  • Đa số các cuộc khảo sát cần trung bình là mười phút để hoàn thành và bao gồm các chủ đề về công nghệ, y tế, các sự kiện hiện tại, giáo dục và chính phủ.
 

Quý vị đã được mời tham gia Amplify AAPI chưa?

Đã có tài khoản thành viên? Đ.nhập

NORC at the University of Chicago

NORC là một tổ chức nghiên cứu khách quan, phi đảng phái mà cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và thông tin khoa học chính xác để giúp định hướng trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về kinh doanh, chương trình và chính sách. NORC đã và đang thực hiện các nghiên cứu hiệu quả, công bằng trong hơn 75 năm cho nhiều tổ chức như Báo cáo Người tiêu dùng, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Liên đoàn Báo chí, Đại học Harvard, Viện Y tế Quốc gia, Quỹ Khoa học Quốc gia, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Bộ của Cựu chiến binh Hoa Kỳ và nhiều hơn thế.

AARP là tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái lớn nhất trên cả nước chuyên về trao quyền cho những người từ 50 tuổi trở lên để họ được lựa chọn cách sống khi già đi. Với sự hiện diện trên toàn quốc và gần 38 triệu thành viên, AARP giúp các cộng đồng trở nên vững mạnh và ủng hộ cho những gì là quan trọng nhất đối với các gia đình: bảo đảm sức khỏe, ổn định tài chính và cuộc sống trọn vẹn. AARP cũng sản xuất các ấn phẩm có số lượng phát hành lớn nhất toàn quốc: AARP The Magazine và AARP Bulletin. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.aarp.org, https://chinese.aarp.org/ hoặc theo dõi @AARP và @AARPAAPI trên phương tiện truyền thông xã hội.

 
 

xác nhận bởi


 

Quý vị đã được mời tham gia Amplify chưa?

Tham gia trực tuyến dễ dàng.

Ghi danh ngay.

Đã có tài khoản thành viên? Đ.nhập